P&O-advies

Personeelsmanagement

Aan de slag met het ontwerpen of herzien van ziekteverzuimbeleid, functiebeschrijvingen, beloningssystemen, personeelshandboek, een systeem voor functioneringsgesprekken en beoordeling, opleidingsbeleid, arbeidsovereenkomsten, personeelsplanning, ontslagprocedures, enzovoorts.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Wanneer twee bedrijven samengaan, moeten de arbeidsvoorwaarden op elkaar afgestemd worden. Wij brengen alle verschillen in kaart, waarna tevens de consequenties voor iedere individuele medewerker worden bekeken.

Competentiemanagement

We helpen u een scherp beeld te krijgen van de visie, strategie en doelstellingen van uw organisatie en bepalen samen met u welke competenties nodig zijn om deze waar te maken. Vervolgens brengen we in kaart over welke competenties de huidige medewerkers beschikken. Om daarna een opleidings- en ontwikkelingsplan op te stellen en ervoor te zorgen dat de juiste man/vrouw op de juiste plek zit. Een medewerker die al zijn of haar talenten kan inzetten is immers veel gemotiveerder dan een medewerker die deze ruimte niet krijgt. En dat is goed voor zowel de medewerker als voor uw bedrijfsresultaat!

Performancemanagement

U weet wat u wilt bereiken met uw organisatie. Maar weten uw medewerkers dat ook? We vertalen organisatiedoelen systematisch naar activiteiten, competenties en gewenste resultaten op afdelings- en medewerkersniveau. En zorgen voor een efficiënt, samenhangend pakket van P&O-instrumenten dat daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van deze doelstellingen. Met als uiteindelijk resultaat een organisatie waar resultaatverwachtingen geconcretiseerd zijn, waar aandacht is voor de ontwikkeling van medewerkers, waar minder goede prestaties bespreekbaar zijn en hulp geboden wordt bij het verbeteren daarvan, en waar erkenning is voor goede prestaties.

Trainingen

Er zijn maar weinig 'geboren leiders'. Maar de vaardigheden behorende bij goed leiderschap zijn vaak wel aan te leren.
Zie onze trainingen

Coaching van het management

Als coach treden we op als sparringpartner, adviseur en vertrouwenspersoon. We reiken feedback, aanwijzingen en strategieën aan. Op professionele wijze begeleiden we mensen bij het behalen van hun doelstellingen in de werksituatie. Trainingen vormen vaak de basis voor het ontwikkelen van bepaalde competenties. Door coaching worden mensen echt in beweging gezet, wat leidt tot een beter gebruik van aanwezige capaciteiten en vaardigheden.