P&O-interimmanagement

U worstelt met een managementvraagstuk. U wilt het onbesprokene bespreekbaar maken. Een vanzelfsprekendheid ter discussie stellen. Dan wordt het tijd voor een interim-manager. Een interim-manager heeft geen angst voor de eigen toekomst binnen de organisatie, waardoor pijnlijke beslissingen makkelijker worden genomen. En: vreemde ogen dwingen.

Of u zoekt tijdelijke vervanging voor uw P&O'er die afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof. Of voor de overbrugging van de periode dat u nog op zoek bent naar een vaste P&O'er.

Of u wilt concreet advies over hoe u uw personeelsbeleid op de rails kunt zetten. Wij zijn sparringpartner voor directie en management bij het ontwikkelen en implementeren van personeelsbeleid wat de organisatiedoelen ondersteunt.

Wij hanteren daarbij het volgende stappenplan:

Stap 1

Organisatie- en omgevingsanalyse. Modern personeelsbeleid houdt immers rekening met de gehele context, een context die voortdurend in beweging is.

Stap 2

Formuleren P&O-doelen, -strategie en -beleid. Hoe kunnen
we er met de diverse P&O-instrumenten voor zorgen dat de organisatiedoelen gehaald worden? Hoe kunnen we de capaciteiten van medewerkers optimaal inzetten?

Stap 3

Vertalen van gewenst P&O-beleid naar uit te voeren activiteiten. Regelen dat de basis goed is. Hierbij valt te denken aan het maken van functiebeschrijvingen, werving en selectie van nieuwe medewerkers, het maken van hulpmiddelen bij beoordelingsgesprekken, het implementeren van een systeem voor personeelsplanning, het trainen van leidinggevenden, etc.