Managementtrainingen en -workshops


De maatwerktrainingen die Stappeno aanbiedt, zijn afgestemd op de specifieke wensen van de klant. De eigen (werk)situatie vormt steeds het uitgangspunt.

Tijdens de trainingen wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van kennis, vaardigheden en houding op het gebied van bijvoorbeeld effectief communiceren, timemanagement, leiderschap en het stellen van prioriteiten. Het leren geven en ontvangen van feedback staat vaak centraal.

Bekijk onze trainingen


Het uitvoeren van een SWOT-analyse
Beoordelings- en functioneringsgesprekken
Sollicitatiegesprekken (STAR-methodiek)
Communicatieve vaardigheden
Vergadertechnieken
Motiveren
Situationeel leiderschap
Persoonlijke effectiviteit als manager
Delegeren

Het uitvoeren van een SWOT-analyse

De SWOT-analyse is een simpel maar krachtig instrument voor het evalueren van de huidige stand van zaken binnen uw organisatie, het ontdekken van marktkansen en het bepalen van de koers.

Praktische informatie over de workshop:
Twee dagdelen, groepsgrootte 6-10 deelnemers, incompany.

Prijs per deelnemer€ 595,00

Terug naar overzicht

Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken

Veel managers zuchten maar eens diep als ze de periodieke ronde van functionerings- en beoordelingsgesprekken ingaan. Ze vinden dat ze in die periode niet voldoende aan hun echte werk toekomen.
Van een goed gevoerd functionerings- en/of beoordelingsgesprek kan een sterk motiverende werking uitgaan. Voor u als leidinggevende is het daarom van belang de mogelijkheden die zo'n gesprek biedt optimaal te benutten. Hoe bouwt u zo'n gesprek op en waarover praat u dan? Hoe komt u tot eenduidige afspraken om zodoende maximale resultaten te behalen?

Praktische informatie over de workshop:
Twee dagdelen, groepsgrootte 6-8 deelnemers, incompany.


Prijs per deelnemer€ 595,00

Terug naar overzicht

Het voeren van sollicitatiegesprekken
(STAR-methodiek)

Met behulp van informatie uit sollicitatiebrieven, CV's en selectiegesprekken hopen organisaties de meest geschikte kandidaat te kunnen selecteren voor een vacature. Immers, het selecteren van een kandidaat die uiteindelijk niet aan de verwachtingen blijkt te kunnen voldoen, heeft grote financiële consequenties.
Tijdens deze training krijgt u technieken aangereikt om op een gefundeerde wijze de kennis, houding en vaardigheden van de kandidaten vast te kunnen stellen. Na afloop van de training bent u in staat om effectieve sollicitatiegesprekken af te nemen. U vormt zich een scherp en objectief beeld en selecteert zo de best mogelijke kandidaat voor de beschikbare functie.

Praktische informatie over de workshop:
Twee dagdelen, groepsgrootte 6-8 deelnemers, incompany.


Prijs per deelnemer€ 595,00

Terug naar overzicht

Communicatieve vaardigheden

Een mens is de hele dag bezig met communicatie, en het is zo vanzelfsprekend dat bijna niemand er over nadenkt. We gaan er van uit dat de communicatie goed loopt. En toch wordt in organisaties regelmatig geklaagd over de sfeer. Dit leidt vaak tot negatieve energie, stress en een lagere productiviteit. Het ontbreken van communicatieve vaardigheden is vaak de oorzaak.
Na het volgen van deze training zal de deelnemer meer inzicht hebben in zijn of haar huidige communicatieve vaardigheden en van daaruit verbeterpunten aangereikt krijgen om effectiever en doelgerichter te communiceren.

Praktische informatie over de workshop:
Twee dagdelen, groepsgrootte 6-8 deelnemers, incompany.


Prijs per deelnemer€ 595,00

Terug naar overzicht

Vergadertechnieken

Wat zou u doen als er een activiteit was waar u niet graag aan deelneemt? Juist... dan probeert u deze activiteit zoveel mogelijk te mijden. En als u zo eens terugkijkt op wat vergaderingen, dan is het niet zo moeilijk om een aantal goede redenen te vinden om het hele gebeuren te mijden.
Tijdens vergaderingen praten we vaak eindeloos over zaken zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurt. We sluiten de vergadering af met het plannen van de volgende vergadering. Zolang je er over blijft praten, hoeft immers niemand iets te doen en kan niemand ergens op aangesproken worden.
Tijdens de training leren we leuker en effectiever te vergaderen:

 • Een goede voorbereiding is het halve werk!
 • De rol van de voorzitter
 • Besluitvorming
 • De actielijst
 • Feedback geven
 • Disfunctioneel gedrag van deelnemers

Praktische informatie over de workshop:
Vooraf komt de trainer een keer op het bedrijf om een vergadering mee te maken.
Twee dagdelen, groepsgrootte 6-10 deelnemers, incompany.


Prijs per deelnemer€ 695,00

Terug naar overzicht

Motiveren

In de training Motiveren gaan we uit van uw eigen praktijksituatie. U onderzoekt motiverende en demotiverende factoren in uw handelen, en leert deze effectief te beïnvloeden.
De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Wat is motivatie?
 • Wat verhoogt of belemmert motivatie?
 • Hoe werkt motivatie bij mij en hoe bij anderen?
 • Welke mogelijkheden heb ik (niet) om te motiveren?

Praktische informatie over de workshop:
Twee dagdelen, groepsgrootte 6-10 deelnemers, incompany.


Prijs per deelnemer€ 595,00

Terug naar overzicht

Situationeel leiderschap

In deze training maakt u kennis met situationeel leiderschap: vier stijlen van leidinggeven. Het doel van deze training is dat u uw stijl van leidinggeven leert afstemmen op de behoeften van de medewerker en daarmee uw effectiviteit als leidinggevende vergroot.
Tijdens de training vult in een test in waarmee uw voorkeursstijl van leidinggeven wordt vastgesteld. Dit persoonlijke 'leiderschapsprofiel' dient als basis voor de vaardigheden die u in de training gaat bijleren.

Praktische informatie over de workshop:
Vier dagdelen, groepsgrootte 6-8 deelnemers, incompany.


Prijs per deelnemer€ 995,00

Terug naar overzicht

Persoonlijke effectiviteit als manager

Succes bereik je door je aan de volgende principes te houden: passie, hard werken, focus, doorzettingsvermogen, wat je doet, goed doen en identiteit: weet wie je bent, wat je kunt en wat je niet kunt en doe dingen die daar bij passen. Dat maakt de kans op succes een stuk groter.
Onderwerpen die tijdens de training o.a. aan bod komen:

 • Inzicht in eigen kwaliteiten en verbeterpunten
 • Prioriteiten stellen
 • Timemanagement
 • Welke factoren beïnvloeden mijn gedrag?
 • Omgaan met weerstand
 • Het vertalen van organisatiedoelen en individuele doelen in een concreet plan van aanpak
 • Intervisie

Praktische informatie over de workshop:
Vier dagdelen, groepsgrootte 6-8 deelnemers, incompany.


Prijs per deelnemer€ 995,00

Terug naar overzicht

Delegeren

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Redenen om (niet) te delegeren
 • Welke taken wel/niet delegeren aan welke personen?
 • Welke bevoegdheden delegeren?
 • Valkuilen bij delegeren

Praktische informatie over de workshop:
Eén dagdeel, groepsgrootte 6-10 deelnemers, incompany.


Prijs per deelnemer€ 395,00

Terug naar overzicht