Verandermanagement

Volgens Ben Tichelaar valt van alle mensen die beginnen met een persoonlijke verandering, meer dan 80% binnen twee jaar weer terug in oude gewoontes. Voor veranderingen in bedrijven zijn de cijfers vergelijkbaar. Hoe komt het dat zoveel veranderingen mislukken? Enkele antwoorden uit gedragspsychologisch onderzoek:

1. We kijken teveel naar resultaten en te weinig naar gedrag. We kennen de eindbestemming, maar benoemen niet duidelijk welke dagelijkse kleine stappen we moeten zetten.

2. Iedere verandering betekent een kans op verlies, in ieder geval van oude zekerheden. Uit onderzoek blijkt dat een verlies ons minimaal twee keer zo hard raakt als een vergelijkbare winst.

3. We zijn ongeduldig, werken ongestructureerd en ongefaseerd. Veranderingen hebben echter juist tijd en structuur nodig.

Niet de eenmalige beslissing iets te veranderen zorgt voor resultaten, maar de geplande acties die erop volgen. Wie iets wil veranderen, zal doelen moeten vertalen naar dagelijks gedrag. Open deur? Misschien. Probleem is dat slechts weinig veranderaars deze logische stap zetten.