Coaching

De beleidsmedewerker die merkt dat z'n rapport in de prullenbak verdwijnt. De manager die enthousiast een nieuwe organisatiestructuur aankondigt, maar z'n medewerkers niet meekrijgt. Misschien herkenbare situaties. Door middel van coaching begeleiden wij mensen bij het behalen van hun doelstellingen. Hierbij stellen we voornamelijk vragen, ook vragen die anderen niet durven te stellen. Zo krijgen we zaken op tafel die er echt toe doen. Als coach treden we op als sparringpartner, adviseur en vertrouwenspersoon. Wij geven feedback, aanwijzingen en reiken strategieën aan.

De aanpak

Onze vestiging in Epe ligt op een unieke locatie aan de rand van een natuurreservaat. We starten de bijeenkomst dan ook vaak met een boswandeling. Deze wandeling blijkt in de praktijk namelijk een zeer effectieve aanvulling te zijn op de gesprekken en oefeningen die binnenskamers plaatsvinden.

Het coachingstraject bestaat uit vier stappen.

Stap 1. Intake
Bij de intake bespreken we de wensen, behoeften en leerdoelen en de situatie van degene die gecoacht gaat worden.

Stap 2. Bewustwording
Tijdens de bewustwording krijgen we zicht op de kwaliteiten, normen en waarden, gedragspatronen en motieven.

Stap 3. Keuzes maken, denken in mogelijkheden
i.p.v. in problemen

We leggen de nadruk op het oefenen met nieuw gedrag en
het reflecteren hierop.
Het 'volgen' van de gecoachte op het werk kan onderdeel uitmaken van het coachingsproces om zicht te krijgen op de problematiek en om ter plekke feedback te kunnen geven.

Stap 4. Zelfreflectie
De gecoachte is als het ware z'n eigen coach en gebruikt de coach als sparringpartner.

Er worden goede resultaten bereikt met coaching:

  • Men maakt beter gebruik van eigen vaardigheden en capaciteiten
  • Er worden betere prestaties geleverd en er is een hogere productiviteit
  • Er is een grotere flexibiliteit en slagvaardigheid in het reageren op veranderingen
  • Men reageert meer assertief dan voorheen